/ / Работна книга само за четене в Excel

Работна книга само за четене в Excel

Този пример ви показва как да направите своя работна книга само за четене, Потребителите все още могат да запазват промените, като създават ново копие на работната книга. За по-добра защита, пазете лист.

1. Отворете работна книга.

2. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

3. Щракнете върху Преглед.

Кликнете върху Преглед

4. Кликнете върху бутона Инструменти и щракнете върху Общи опции.

Инструменти, Общи опции

5. В полето Password to modify въведете парола и натиснете OK.

Въведете парола

Забележка: Ако искате да препоръчате на потребителите да отварят файла в Excel само като за четене, без да го защитят, не въвеждайте парола и препоръчваме да се проверява само за четене.

6. Въведете отново паролата и кликнете върху OK.

Въведете отново паролата

Забележка: Тази функция не шифрова вашия Excel файл. Злонамерените потребители могат да редактират файла и да премахнат паролата.

7. Въведете име на файл и щракнете върху Запиши.

Кликнете върху Запазване

Работната ви книга е само за четене сега. Паролата за изтеглянето Excel Файлът е "лесен".

Също така се чете: