/ / Копирайте точната формула в Excel

Копирайте точната формула в Excel

Когато копирате формула, Excel автоматично настройва референтните клетки за всяка нова клетка, с която се копира формулата.

Например, клетка А3 по-долу съдържа формула, която добавя стойността на клетка А2 към стойността на клетка А1.

формула

Когато копирате тази формула в клетка B3 (изберете клетка A3, натиснете CTRL + c, изберете клетка B3, натиснете CTRL + v), формулата автоматично ще отнесе стойностите в колона B.

Промяна на клетките

Ако не искате това, а вместо това искате копие на точна формула (без да променяте референтните данни за клетките), изпълнете следните лесни стъпки.

1. Кликнете върху формулата и изберете формулата.

Копирайте точната формула в Excel

2. Натиснете CTRL + c и натиснете Enter.

3. Изберете клетка B3 и кликнете отново в лентата за формули.

4. Натиснете CTRL + v и натиснете Enter.

Резултат:

Копирайте резултата от точната формула

Както клетката А3, така и клетката В3 съдържат точно същата формула сега.

Също така се чете: