/ / 3D референция в Excel

3D-референция в Excel

А 3D-позоваване в Excel се отнася до една и съща клетка или обхват на няколко работни листа. Първо, ще разгледаме алтернативата.

1. На фирмения лист изберете клетка B2 и въведете знак за равенство =

Алтернатива, стъпка 1

2. Преминете към Северния лист, изберете клетка B2 и въведете a +

Алтернатива, стъпка 2

3. Повторете стъпка 2 за средния и южния лист.

Резултати.

формула

4. Това е доста работа. Вместо да направите това, използвайте следната 3D референция: North: South! B2 като аргумент за функцията SUM.

3D-референция в Excel

5. Ако добавяте работни листове между Север и Юг, този работен лист автоматично се включва във формулата в клетка В2.

Добавете работен лист

Също така се чете: