/ / Ден на годината в Excel

Ден на годината в Excel

Лесна формула, която връща ден от годината за дадена дата. Няма вградена функция в Excel които могат да направят това.

1. Въведете формулата, показана по-долу.

Ден на годината в Excel

Обяснение: Датите и часовете се съхраняват като числа в Excel и броят на дните от януари 0, 1900. 23 юни 2016 г. са същите като 42544. Функцията DATE приема три аргумента: година, месец и ден. ДАТА (година (A1), 1,1) или 1-jan-2016 е същата като 42370. Изваждането на тези номера (42544 - 42370 = 174) и добавянето на 1 дава деня на годината.

Също така се чете: