/ / Отделни струни в Excel

Отделни струни в Excel

Този пример ви учи как да отделни струни в Excel.

Отделни стрингове Пример

Проблемът, с който се занимаваме, е, че се нуждаемза да кажем на Excel къде искаме да отделим низа. В случай на Смит, Майк запетая е на позиция 6, а в случай на Уилямс, Джанет е запечатана в 9 позиция.

1. За да получите първото име, използвайте формулата по-долу.

Първо име

Обяснение: за да намерите позицията на запетая, използвайте функцията FIND (позиция 6). За да получите дължината на низ, използвайте функцията LEN (11 знака). = НАДЯСНО (A2, LEN (A2) -ФИНТ (",", A2) -1) намалява до = НАДЯСНО (A2,11-6-1). = НАДЯСНО (А2,4) извлича четирите най-дясни знака и дава желания резултат (Майк).

2. За да получите фамилното име, използвайте следната формула.

Фамилия

Обяснение: за да намерите позицията на запетая, използвайте функцията FIND (позиция 6). = НАЛЯВО (A2, FIND (",", A2) -1) намалява до = LEFT (A2,6-1). = LEFT (A2,5) извлича петте най-леви знака и дава желания резултат (Smith).

3. Изберете диапазона B2: C2 и го плъзнете надолу.

Отделни струни в Excel

Също така се чете: