/ / Брой думи в клетка

Брой брой думи в клетка

Този пример описва как да преброим брой думи в клетка.

1а. Функцията TRIM връща низ с отстранени водещи интервали, допълнителни пространства и крайни интервали.

Функция Trim

1b. За да се получи дължината на низа с нормални интервали, комбинираме функцията LEN и TRIM.

Функция "Лен и Trim"

2а. Функцията SUBSTITUTE замества съществуващия текст с нов текст в текстов низ. Използваме функцията SUBSTITUTE, за да получим низа без интервали.

Функция за заместване

2б. За да получим дължината на низа без интервали, комбинираме функцията LEN и SUBSTITUTE.

Функция "Len" и "Заместител"

3. Сега идва простият трик. За да получите броя думи, изваждаме дължината на низа без интервали (10) от дължината на низа с нормални интервали (12) и добавяме 1.

Брой думи

Също така се чете: