/ / Долен / Горен калъф в Excel

Долен / Горен калъф в Excel

Този пример ви учи как да конвертирате текстов низ в долния, горния или правилния случай Excel.

1. Използвайте Функция "НАЛЯВО" да преобразувате всички букви в текстов низ с малки букви.

Долна функция в Excel

2. Използвайте Горна функция да преобразувате всички букви в текстов низ Главна буква.

Горна функция в Excel

3. Използвайте PROPER функция да конвертирате текстов низ в подходящ случай, Това означава, че първата буква във всяка дума е главна и всички други букви са малки.

Правилна функция в Excel

Също така се чете: