/ / Текст към колони в Excel

Текст към колони в Excel

За да отделите съдържанието на едно Excel клетки в отделни колони, можете да използвате "Конвертиране на текст в съветници за колони". Например, когато искате да разделите списък на пълните имена на последни имена.

1. Изберете диапазона с пълни имена.

Текст в колони Пример в Excel

2. На раздела Данни, в групата Tools Data, щракнете върху Text to Columns.

Кликнете върху Текст към колони

Появява се следният диалогов прозорец.

3. Изберете Delimited и кликнете върху Next.

Конвертиране на текст към колони съветник - Стъпка 1

4. Поставете отметки в квадратчетата за отметки в квадратчето Разделители, с изключение на квадратчето за квадратче Комуникация.

5. Щракнете върху Finish.

Конвертиране на съветника за текст към колони - Стъпка 2

Забележка: Този пример има запетаи и интервали като разделители. Може да имате други разделители в данните си. Експериментирайте, като проверите и премахнете отметката от различните квадратчета за отметка. Получавате на живо визуализация как ще бъдат разделени данните ви.

Резултат:

Резултат от текст към колона

Също така се чете: