/ / SUBSTITUTE срещу REPLACE в Excel

Функция SUBSTITUTE срещу REPLACE в Excel

Този пример показва разликата между Функция за подмяна и REPLACE функция.

1а. Ако знаете текста, който ще бъде заменен, използвайте функцията "SUBSTITUTE".

Функция за заместване в Excel

1b. Функцията SUBSTITUTE има четвърти допълнителен аргумент. Можете да използвате този аргумент, за да посочите произхода, който искате да замените.

Заменете второто събитие

2. Ако знаете позицията на текста, който ще бъде заменен, използвайте функцията REPLACE.

Заменете функцията в Excel

Забележка: Започната от позиция 1 с дължина 3.

Също така се чете: