/ / INDEX и MATCH в Excel

ИНДЕКС и MATCH в Excel

Използвай INDEX и функцията MATCH в Excel за търсене на стойност в двуизмерен диапазон. По-долу можете да намерите продажбите на различни аромати на сладолед за всеки месец.

1. За да намерите позицията на Feb в диапазона A2: A13, използвайте функцията MATCH. Резултатът е 2.

Съвпадение функция

2. За да намерите позицията на шоколада в диапазона B1: D1, използвайте функцията MATCH. Резултатът е 1.

Съвпадение функция

3. Използвайте тези резултати и функцията INDEX, за да намерите продажбите на шоколад през февруари.

Функция на индекса

Обяснение: 217 намерено в пресечната точка на ред 2 и колона 1 в диапазона B2: D13.

4. Сложете всичко заедно.

Двупосочно търсене в Excel

Също така се чете: