/ / Ляво търсене в Excel

Ляво търсене в Excel

Недостатък на Функция VLOOKUP е, че може да търси само стойности в лявата колона на таблицата. Въпреки това, понякога трябва да търсите стойност който и да е колона и връщате съответната стойност на наляво, За да постигнете това, просто използвайте INDEX и МАЧ функция.

1. Функцията MATCH връща позицията на стойност в даден диапазон.

Съвпадение функция в Excel

Обяснение: 104 намерени на позиция 4 в диапазона $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Използвайте този резултат и функцията INDEX за връщане на четвъртата стойност в диапазона $ E $ 4: $ E $ 7.

Функция на индекса в Excel

3. Преместете формулата в клетка B2 до клетка B11.

Плъзнете Формулата надолу

Забележка: когато преместваме тази формула надолу, абсолютните референции ($ E $ 4: $ E $ 7 и $ G $ 4: $ G $ 7) остават същите, а относителната референция (A2) се променя на A3, A4, A5 и т.н.

Също така се чете: