/ / Кредити с различна продължителност в Excel

Кредити с различна продължителност в Excel

Този пример ви учи как да сравнявате заеми с различна продължителност в Excel.

1. Първо, изчисляваме месечното плащане по заем с годишен лихвен процент от 6%, 20-годишна продължителност и сегашна стойност (заемна сума) от 150 000 долара.

Месечно плащане

Забележка: правим месечни плащания, затова използваме 6% / 12 = 0.5% за Оцени и 20 * 12 = 240 за Nper (общ брой периоди).

2. След това изберете диапазона A2: D2 и го плъзнете надолу по два реда.

3. Променете продължителността на другите два заеми на 25 и 30 години.

Резултат:

Кредити с различна продължителност Пример

Месечното плащане над 30 години ($ 899,33) изглежда добре в сравнение с $ 966,45 и $ 1,074.65. Така ли е?

4. Но сега ние изчисляваме Total Paid за всеки заем.

Кредити с различна продължителност в Excel

Месечното плащане над 30 години ($ 899,33) изведнъж вече не изглежда толкова привлекателно. Заключение: колкото по-дълга е продължителността на кредита, толкова повече плащате лихвата.

Също така се чете: