/ / MAXIFS и MINIFS в Excel

MAXIFS и MINIFS функционират в Excel

Използвайте функцията MAXIFS и MINIFS в Excel 2016 за да откриете максималната и минималната стойност въз основа на един критерий или няколко критерия.

1. Например, MAXIFS функция долу намира най-високата женска оценка.

Функция MaxIfs в Excel, една от критериите

Забележка: Първият аргумент (D2: D12 в този пример) винаги е диапазонът, в който ще бъде определена максималната или минималната стойност. Тази функция MAXIFS има 1 двойка диапазони / критерии (B2: B12 / Female).

2. The Функцията MINIFS долу намира най-ниската женска оценка.

Функциите MinIfs в Excel, една от критериите

3. Например, функцията MAXIFS по-долу намира най-високата женска оценка в Канада.

Функция MaxIfs в Excel, няколко критерия

Забележка: тази функция MAXIFS има 2 двойки обхват / критерии (B2: B12 / Female и C2: C12 / Canada). Функциите MAXIFS и MINIFS могат да обработват до 126 двойки обхват / критерии.

4. Функцията MAXIFS по-долу намира най-високия резултат под 60.

Функция MaxIfs в Excel, един обхват

Забележка: тази функция MAXIFS използва само диапазона D2: D12.

Също така се чете: