/ / Най - близко множество в Excel

Най-близко множество в Excel

MROUND | таван | етаж

Този пример илюстрира три функции кръгъл номера до a многократни от x инча Excel, Най- MROUND, ТАВАН и ЕТАЖ функция.

MROUND

1. Например, закръглете число до най-близкия кратно на 10.

Използвайте Mround функцията в Excel, за да закръгнете до най-близкия кратно на 10

2. Например, закръглете число до най-близкия кратно на 5.

Използвайте Mround функцията в Excel, за да закръгнете до най-близкия кратно на 5

таван

Същото като MROUND, но се закръглява.

Функция на тавана

етаж

Същото като MROUND, но се закръглява надолу.

Функция на етажа

Също така се чете: