/ / Функция ISERROR в Excel

Функцията ISERROR в Excel

Този пример илюстрира Функция ISERROR в Excel.

1. Например Excel показва # DIV / 0! грешка, когато формулата се опитва да дели число с 0.

Div / 0! грешка

Функцията ISERROR проверява дали дадена стойност е грешка и връща TRUE или FALSE.

2. Използвайте функцията IF и ISERROR. Ако клетката съдържа грешка, стойността 5 се връща. Ако не, стойността 100 се връща.

Функцията IsError в Excel

Също така се чете: