/ / Грешки при преброяване в Excel

Грешки при преброяването в Excel

Този пример ви показва как да създадете формула от масива, която да се използва Броят на броят на грешки в диапазон.

1. Използваме функцията IF и функцията ISERROR, за да проверим за грешка.

Ако и IsError функция

Обяснение: Функцията IF връща 1, ако е открита грешка. Ако не, връща празен низ.

2. За да преброите грешките (не се претоварвайте), добавете функцията COUNT и сменете A1 с A1: C3.

Матрична формула

3. Завършете с натискане на CTRL + SHIFT + ENTER.

Грешки при преброяването в Excel

Забележка: Формулата на формулата показва, че това е матрична формула, като я включим в къдрави скоби {}. Не ги пишете сами. Те ще изчезнат, когато редактирате формулата.

Обяснение: Диапазонът (константа на масива), създаден от функцията IF, се съхранява в Excel "S памет, не в обхват. Константата на масива изглежда така:

{1 "," 1 ";", "" "" "" "", 1}

Тази константа на масива се използва като аргумент за функцията COUNT, като резултатът е 3.

4. За да преброите конкретни грешки, използвайте функцията COUNTIF. Например бройте броя клетки, които съдържат # DIV / 0! грешка.

Брой # DIV / 0! грешки

Също така се чете: