/ / Обобщи най - големите числа в Excel

Обобщение на най-големите числа в Excel

Този пример ви показва как да създадете формула от масива, която да се използва суми на най-големите числа в диапазон.

1. Използваме функцията LARGE. Например, за да намерите втория по големина номер, използвайте следната функция.

Голяма функция

2. За да сумирате 4-те най-големи числа (не се претоварвайте), добавете функцията SUM и заменете 2 с {1,2,3,4}.

Матрична формула

3. Завършете с натискане на CTRL + SHIFT + ENTER.

Обобщение на най-големите числа в Excel

Забележка: Формулата на формулата показва, че това е матрична формула, като я включим в къдрави скоби {}. Не ги пишете сами. Те ще изчезнат, когато редактирате формулата.

Обяснение: Рамката (константа на масива), създадена от функцията LARGE, се съхранява в Excel "S памет, не в обхват. Константата на масива изглежда както следва.

{22,10,8,6}

Тази константа на масива се използва като аргумент за функцията SUM, което дава резултат от 46.

Също така се чете: