/ / Обобщи диапазон с грешки в Excel

Обобщаване на диапазон с грешки в Excel

Този пример ви показва как да създадете формула от масива, която да се използва суми а диапазон с грешки, Можете също така да използвате функцията AGGREGATE, за да сумирате диапазон с грешки.

1. Използваме функцията IFERROR, за да проверим за грешка.

Функция ifError

Обяснение: функцията IFERROR връща 0, ако бъде открита грешка. Ако не, връща стойността на клетката.

2. За да сумираме диапазона с грешки (не се претоварваме), добавяме функцията SUM и заместваме A1 с A1: A7.

Матрична формула

3. Завършете с натискане на CTRL + SHIFT + ENTER.

Обхват с грешки в Excel

Забележка: Формулата на формулата показва, че това е матрична формула, като я включим в къдрави скоби {}. Не ги пишете сами. Те ще изчезнат, когато редактирате формулата.

Обяснение: Диапазонът (константа на масива), създаден от функцията IFERROR, се съхранява в Excel "S памет, не в обхват. Константата на масива изглежда така:

{0; 5; 4; 0; 0; 1; 3}

Тази константа на масива се използва като аргумент за функцията SUM, давайки резултат от 13.

Също така се чете: