/ / Дата Филтри в Excel

Дата Филтри в Excel

Този пример ви учи как да приложите a филтър за дата да се показват само записи, които отговарят на определени критерии.

1. Кликнете върху всяка отделна клетка в набор от данни.

2. В раздела Данни в групата Сортирай и филтър кликнете върху Филтриране.

Кликнете върху Филтриране

Появяват се стрелки в заглавките на графите.

Филтриране на стрелките

3. Кликнете върху стрелката до Дата.

4. Кликнете върху Избери всички, за да изчистите всички квадратчета, кликнете върху знака + до 2015 и кликнете върху квадратчето до януари.

Кликнете върху 2015, януари

5. Щракнете върху OK.

Резултати. Excel показва само продажбите през 2015 г. през януари.

Резултат на филтъра

6. Кликнете върху стрелката до Дата.

7. Кликнете върху Select All (Избери всички), за да изберете всички квадратчета.

8. Кликнете върху Филтри за дата (тази опция е налице, защото колоната Дата съдържа дати) и изберете последния месец от списъка.

Дата Филтри в Excel

Резултати. Excel показва само продажбите от миналия месец.

Миналия месец

Забележка: този филтър за дата и много други филтри за дата зависят от днешната дата.

Също така се чете: