/ / Управление на условните правила за форматиране в Excel

Управление на условните правила за форматиране в Excel

За да видите всички условни правила за форматиране в работна книга, използвайте Условен мениджър на правилата за форматиране, Можете също така да използвате този екран, за да създавате, редактирате и изтривате правила.

1. Изберете клетка А1.

Условно условие за форматиране в Excel

2. В раздела Начална страница в групата Стилове кликнете върху Условно форматиране.

Кликнете върху Условно форматиране

3. Щракнете върху Управление на правила.

Кликнете върху Управление на правилата

Появява се диспечерът за условни правила за форматиране.

Условен мениджър на правилата за форматиране

Забележка: защото избрахме клетка A1, Excel показва правилото, приложено към диапазона A1: A10.

4. От падащия списък променете текущия избор на този работен лист, за да видите всички условни правила за форматиране в този работен лист.

Показване на правилата за форматиране за този работен лист

Забележка: Кликнете върху Ново правило, Редактиране на правило и Изтриване на правило, за да създавате, редактирате и изтривате правила

Също така се чете: