/ / Конфликтни условни правила за форматиране в Excel

Конфликтни условни правила за форматиране в Excel

Понякога множество условни правила за форматиране в Excel конфликт, По-високо правило винаги печели. Този пример илюстрира два различни резултата.

1. Стойността 95 е по-висока от 80, но е и най-високата стойност (Топ 1). Форматите (жълт запълване срещу зелено запълване и жълт цвят на текста спрямо зелен цвят на текста) са в конфликт. По-високо правило винаги печели. В резултат на това стойността 95 е жълта.

Конфликтни условни правила за форматиране 1

Резултат:

Конфликтни условни правила за форматиране 1 Резултат

2. Преместете второто правило нагоре. Стойността 95 е най-високата стойност (Топ 1), но също така е по-висока от 80. Форматите (зелено попълване срещу жълт пълнеж и зелен цвят текст срещу жълт текст цвят) конфликт. По-високо правило винаги печели. В резултат на това стойността 95 е оцветена в зелено.

Конфликтни условни правила за форматиране 2

Резултат:

Конфликтни условни правила за форматиране 2 Резултат

Забележка: Използвайте само квадратчетата за отметка Stop If True за съвместимост с предишни версии на Microsoft Excel.

Също така се чете: