/ / Графичен лист в Excel

Графичен лист в Excel

Досега сме виждали само графики на един и същи работен лист като изходните данни (вградени графики). Въпреки това, можете също преместете диаграма към отделен лист, който съдържа само диаграма (графичен лист).

За да преместите графиката в графичен лист, изпълнете следните стъпки.

1. Изберете графиката.

2. На раздела Дизайн в групата Местоположение щракнете върху Премести диаграма.

Преместване на диаграма в Excel

Появява се диалоговият прозорец Преместване на диаграма

3. Щракнете върху Нов лист и въведете име.

4. Щракнете върху OK.

Кликнете върху Нов лист

Резултат:

Графичен лист в Excel

Забележка: повторете тези стъпки, но вместо Нов лист в стъпка 3 кликнете върху Object in, за да преместите графиката обратно на същия работен лист, както данните за източника.

Също така се чете: