/ / Slicers в Excel

Слизери в Excel

Можете да вмъкнете нарязване в Excel бързо и лесно филтриране на осеви маси. Използването на филтъра за отчета обаче дава точно същия резултат.

По-долу можете да намерите двуизмерна обобщена таблица. Върнете се в обобщените таблици, за да научите как да създадете тази обобщена таблица.

Двуизмерна осова таблица в Excel

За да вмъкнете разрязвач, изпълнете следните стъпки.

1. Кликнете върху която и да е клетка в обобщената таблица.

2. В раздела Анализирайте в групата "Филтриране" кликнете върху Вмъкване на Slicer.

Поставете срязващо устройство

3. Проверете категорията и щракнете върху OK.

Проверете категорията

4. Например, кликнете върху Плодове, за да покажете само изнесените плодове във всяка страна.

Slicer в Excel

Забележка: филтърът за отчета (клетка B1) се променя на Плодове. Задръжте CTRL, за да включите плодове и зеленчуци.

Също така се чете: