/ / Excel VBA Path and FullName собственост

Excel VBA Path and FullName Property

Най- Пътна собственост в Excel VBA връща пълен, запазен път към работната книга (файл в Excel). Най- FullName собственост в Excel VBA връща пълния, запазен път, включително името на работната книга.

Изтеглете path-fullname.xls и го добавете в "C: test"

Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

1. Следващата кодова линия връща пълния път към path-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

Резултат:

Резултат от собствеността на Excel VBA

2. Следният кодов ред връща пълния път, включително името на активната работна книга.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Резултат:

Резултат на собствеността на Excel VBA FullName

За практически пример за собствеността на FullName вижте нашата примерна програма Създаване на долен колонтитул преди печат.

Също така се чете: