/ / Възможност за отместване на Excel VBA

Ефективно отместване на VBA в Excel

Най- Офсетова собственост в Excel VBA задава диапазон, който е определен брой редове и колони далеч от определен диапазон (границата по-долу само за илюстрация).

Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Изпълнение на резултата от

Обяснение: тези кодови линии избират диапазона, който е 3 реда под и 2 колони вдясно от диапазона ("A1: A2"). Офсетовата собственост винаги приема началната точка в горната лява клетка на диапазон.

За практически пример за компенсиращата собственост вижте нашата примерна програма Създаване на шаблон.

Също така се чете: