/ / Живот на променливи в Excel VBA

Живот на променливи в

Понякога искате да запазите стойността на променлива в Excel VBA когато приключи процедурата. Можете да постигнете това, като използвате Статична ключова дума.

1. Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

Изложение в

2. Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Резултат от изявлението

3. Резултат, когато кликнете друг път:

Резултат от изявлението

Обяснение: Excel VBA унищожава променливата, когато процедурата приключи. Всеки път, когато кликнете върху командния бутон на листа, Excel VBA създава отново променливата x, добавя към него стойност 1 и показва резултата.

4. Сега заменете ключовата дума Dim с ключовата дума Static.

Статична ключова дума в Excel VBA

5. Резултат, когато кликнете върху командния бутон на листа:

Статичен резултат за ключови думи

6. Резултат, когато кликнете друг път:

Статичен резултат за ключови думи

Заключение: Статичните променливи запазват своите стойности, дори когато процедурата завършва.

Забележка: Статичните променливи ще бъдат унищожени, когато щракнете върху бутона Reset (Stop) или когато затворите работната си книга.

Също така се чете: