/ / Създайте подлеза преди печат в Excel VBA

Създайте подлеза преди печат в Excel VBA

По - долу ще разгледаме програма в Excel VBA че създава долен колонтитул преди печат работна книга.

Създаване на събитие преди печат на работната книга. Кодът, добавен към събитието "Работна книга преди печат", ще бъде изпълнен от Excel VBA, преди да отпечатате работна книга.

1. Отворете редактора на Visual Basic.

2. Кликнете два пъти върху тази работна книга в Project Explorer.

3. Изберете Работна книга от левия падащ списък. Изберете отпечатайте Отпечатайте от десния падащ списък.

Работна книга Преди печат Събитие в Excel

4. За да създадете долен колонтитул, добавете следния ред за код към събитието Workbook BeforePrint:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Забележка: Обектът PageSetup съдържа като свойства всички атрибути за настройка на страници (в долния ляв ъгъл, долния маркер, размера на хартията, левия марж и т.н.).

5. Изпробвайте програмата, като отпечатате работната книга.

Резултат:

Footer

Също така се чете: