/ Функция за масив на Excel VBA

Функция Array на Excel VBA

Най- Функция на масива в Excel VBA може да се използва за бързо и лесно инициализиране на масив. Поставете командния бутон на работния лист и добавете следните кодови редове:

1. Първо, създайте променлива, наречена отдели от тип Variant.

Dim departments As Variant

2. Използвайте функцията Array, за да присвоите масив на променливите отдели. Добавете следния код:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. За да покажете елемента с индекс 1, добавете следния ред:

MsgBox departments(1)

Резултат:

Резултати от функцията за масива

По подразбиране индексът на елемента на масива започва от 0.

4. Добавете опция Base 1 към раздела General Declarations, ако искате индексът да започне от 1.

Добавяне на опция Base 1

Резултат, когато кликнете отново върху командния бутон.

Резултати от функцията за масива с опция База 1

За практически пример за функцията Array вижте нашата примерна програма Month Names.

Също така се чете: