/ / Брой уникални стойности в Excel

Брой уникални стойности в Excel

Този пример ви показва как да създадете формула от масива, която да се използва брои уникални стойности.

1. Използваме функцията COUNTIF. Например, за да изчислите броя на 5 ", използвайте следната функция.

Функция Countif

2. За да преброим уникалните стойности (не се претоварваме), добавяме функцията SUM, 1 / и заместваме 5 с A1: A6.

Матрична формула

3. Завършете с натискане на CTRL + SHIFT + ENTER.

Брой уникални стойности в Excel

Забележка: Формулата на формулата показва, че това е матрична формула, като я включим в къдрави скоби {}. Не ги пишете сами. Те ще изчезнат, когато редактирате формулата.

Обяснение: Рамката (константа на масива), създадена от функцията COUNTIF, се съхранява в Excel "S памет, не в обхват. Константата на масива изглежда така:

{3; 1; 1; 1; 3; 3} - (три 7 ", едно слънце, една луна, една 5, три 7" и три 7 "

Това намалява до:
{1/3; 1/1; 1/1; 1/1; 1/3; 1/3}

Тази константа на масива се използва като аргумент за функцията SUM, давайки резултат от 1/3 + 1 + 1 + 1 + 1/3 + 1/3 = 4.

Също така се чете: