/ / Преобразуване на числа в текст в Excel

Преобразуване на числа в текст в Excel

По подразбиране цифрите са подравнени вдясно и текстът е подравнен наляво. Този пример ви учи как да конвертиране на номера да се "текстови низове които представляват номера ".

Цифрите до текста в Excel

1. Изберете диапазона A1: A4 и променете формата на числата на Text.

Формат на текста

2. Предварително въведете число от апостроф и ще се третира като текст.

апостроф

3а. Ако добавите текст към номер и пак искате да форматирате този номер, използвайте Функция ТЕКСТ, Без да използвате функцията TEXT, това би било резултат.

Без текстова функция

3б. С функцията TEXT.

С текстова функция

Забележка: #, ## се използва за добавяне на запетаи към големи числа.

3в. Ето друг пример: Прилагане на процентна форма.

Процентен формат

Забележка: използвайте 0, за да покажете най-близкото цяло число. Използвайте 0.0 за един десетичен знак. Използвайте 0.00 за два десетични знака и т.н.

3d. И друг пример. Форматирайте дата.

Формат на датата

Забележка: използвайте по-малко / повече m, s и y, за да промените външния вид на датата.

Също така се чете: