/ / Печат на заглавия в Excel

Печат на заглавия в Excel

Можете да посочите редове и колони в Excel които ще бъдат отпечатани на всяка отпечатана страница. Това може да направи печатното копие по-лесно за четене.

Да се печатни заглавия, изпълнете следните стъпки.

1. В раздела Структура на страницата в групата Page Setup кликнете върху Print Titles (Печат на заглавия).

Кликнете върху Печат на заглавия

Появява се диалоговият прозорец "Page Setup"

2. За да повторите ред 1 в горната част на всяка отпечатана страница, кликнете в съответното поле и изберете ред 1.

3. Щракнете върху OK.

Повторете ред 1

Забележка: по подобен начин можете да повторите колони отляво на всяка отпечатана страница.

4. В раздела Файл щракнете върху Печат за преглед на печат.

Етикетите (LastName, Sales, Country and Quarter) се появяват на страница 1 и страница 2.

Предишен преглед на печат на страница 1

Страница за преглед на печат

Също така се чете: