/ / Отпечатване на линии и заглавки в Excel

Печат на редове и заглавия в Excel

Печат на линиите на мрежата (хоризонталните и вертикални линии във вашия лист) и заглавки на ред / колони (1, 2, 3 и т.н. и A, B, C и т.н.), за да направите печатното копие по-лесно да се чете.

За да отпечатате линиите и заглавията в Excel, изпълнете следните стъпки.

1. От раздела Структура на страницата в групата "Опции за листа" поставете отметка в квадратчето Печат под линиите на мрежата и отметнете Печат под заглавията.

Отметнете Отпечатайте под линиите на мрежата и отпечатайте под заглавията

2. В раздела File (Файл) щракнете върху Print (Печат) за преглед на печат.

Преглед преди печат

Също така се чете: