/ / Парола Защитете работна книга в Excel

Парола Защитете работна книга в Excel

Шифроване Файл в Excel с парола, така че да се изисква парола за отваряне то.

1. Отворете работна книга.

2. В раздела Файл щракнете върху Запиши като.

3. Щракнете върху Преглед.

Кликнете върху Преглед

4. Кликнете върху бутона Инструменти и щракнете върху Общи опции.

Инструменти, Общи опции

5. В полето Password to open въведете парола и натиснете OK.

Въведете парола

6. Въведете отново паролата и натиснете OK.

Въведете отново паролата

Забележка: Тази функция също шифрова вашия Excel файл. Ако загубите или забравите паролата, тя не може да бъде възстановена.

7. Въведете име на файл и щракнете върху Запиши.

Кликнете върху Запазване

Той изисква парола, за да отворите този файл в Excel. Паролата за файла с Excel за изтегляне е "лесна".

Също така се чете: