/ / Analysis ToolPak в Excel

Анализ на инструмента в Excel

Най- Анализ на инструмента е Добавка в Excel която предоставя инструменти за анализ на данни за анализ на финансови, статистически и инженерни данни.

За да заредите добавката "Анализ на инструмента за анализ", изпълнете следните стъпки.

1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

2. Под Добавки изберете Analysis ToolPak и кликнете върху бутона Go.

Кликнете върху Analysis ToolPak

3. Проверете Analysis ToolPak и кликнете върху OK.

Проверете инструмента за анализ

4. На раздела Данни в групата "Анализ" вече можете да кликнете върху Анализ на данни.

Кликнете върху Анализ на данните

Появява се следният диалогов прозорец.

5. Например, изберете Хистограма и щракнете върху OK, за да създадете Хистограма в Excel.

Изберете Хистограма

Също така се чете: