/ / Текстови функции в Excel

Текстови функции в Excel

Присъединете се към Струните | Наляво | прав | среден | Лен | намирам | заместител

Excel има много функции, които трябва да предложи, когато става въпрос за манипулиране текстови низове.

Присъединете се към Струните

За да се присъедините към низовете, използвайте оператора &.

Присъединете се към Струните

Забележка: За да вмъкнете интервал, използвайте ""

Наляво

За да извлечете най-лявите знаци от низ, използвайте функцията ЛЯТ.

Лявата функция

прав

За да извлечете най-дясните символи от низ, използвайте функцията "Дясно".

Функция "Право"

среден

За да извлечете подсъздаване, започвайки в средата на низ, използвайте функцията MID.

Средна функция

Забележка: Започната от позиция 5 (p) с дължина 3.

Лен

За да получите дължината на низ, използвайте функцията LEN.

Функция Len

Забележка: пространството (позиция 8) е включено!

намирам

За да намерите позицията на низ под верига, използвайте функцията FIND.

Функция за търсене

Забележка: Намерено е низ "am" на позиция 3.

заместител

За да замените съществуващия текст с нов текст в низ, използвайте функцията "SUBSTITUTE".

Функция за заместване

Също така се чете: