/ / Excel VBA ActiveX контроли

Excel VBA ActiveX контроли

Научете как да създавате Контролите ActiveX като например командни бутони, текстови полета, списъчни кутии и т.н. За да създадете контрола ActiveX в Excel VBA, изпълнете следните стъпки.

1. В раздела Разработчик кликнете върху Вмъкване.

2. Например, в групата ActiveX Controls, щракнете върху Command Button, за да вмъкнете контрола на командния бутон.

Създайте контрола ActiveX в Excel VBA

3. Плъзнете командния бутон на работния лист.

4. Кликнете с десния бутон върху командния бутон (уверете се, че е избран режим на проектиране).

5. Щракнете върху Преглед на кода.

Преглед на кода

Забележка: можете да промените надписите и името на контрола, като щракнете с десния бутон върху контрола (уверете се, че е избран режим на проектиране) и след това кликнете върху Properties (Свойства). Променете надписите на командния бутон на "Apply Blue Text Color". Засега ще оставим CommandButton1 като името на командния бутон.

Появява се редактора на Visual Basic.

6. Добавете кодовия ред, показан по-долу, между Private Sub CommandButton1_Click () и End Sub.

Добавете кодови линии

7. Изберете диапазона B2: B4 и щракнете върху командния бутон (уверете се, че Design Mode не е избран).

Резултат:

Run Code

Също така се чете: