/ / SWITCH v aplikaci Excel

SWITCH v aplikaci Excel

Tento příklad vás naučí používat SWITCH funkce v Excel 2016 namísto funkce IFS.

1a. Například funkce IFS níže nalezne správné stavy.

Funkce ifs v aplikaci Excel

Vysvětlení: buňka A2 obsahuje řetězec 85-UT. Funkce RIGHT extrahuje dva pravé znaky z tohoto řetězce (UT). V důsledku toho funkce IFS vrátí správný stav (Utah). Pokud nejsou 2 pravé znaky stejné jako UT, TX nebo OH, funkce IFS vrátí otazník. Místo TRUE můžete také použít 1 = 1 nebo něco jiného, ​​které je vždy TRUE.

1b. Funkce SWITCH níže produkuje přesně stejný výsledek, ale je mnohem snazší číst.

Funkce přepínače v aplikaci Excel

Vysvětlení: pokud první argument (RIGHT (A2,2) v tomto příkladu) odpovídá UT, funkce SWITCH vrátí Utah. Pokud TX, Texas. Pokud je to Oh, Ohio. Poslední argument (otazník v tomto příkladu) je vždy výchozí hodnota (pokud neexistuje žádná shoda).

2. Proč ne vždy používat funkci SWITCH v aplikaci Excel? Existuje mnoho příkladů, kdy nelze použít funkci SWITCH namísto funkce IFS.

Druhá funkce Ifs

Vysvětlení: protože používáme symboly "<=" a ">" v této funkci IFS, nemůžeme použít funkci SWITCH.

Také si přečtěte: