/ / Kopírovat přesný vzorec v aplikaci Excel

Kopírovat přesný vzorec v aplikaci Excel

Při kopírování vzorce, Vynikat automaticky upraví odkazy na buňky pro každou novou buňku, do které je vzorec zkopírován.

Například buňka A3 níže obsahuje vzorec, který přidává hodnotu buňky A2 na hodnotu buňky A1.

Vzorec

Při kopírování tohoto vzorce do buňky B3 (vyberte buňku A3, stiskněte klávesy CTRL + c, vyberte buňku B3, stiskněte klávesy CTRL + v) vzorec automaticky odkazuje na hodnoty ve sloupci B.

Změna buněčných odkazů

Pokud nechcete, ale místo toho chcete kopírovat the přesný vzorec (beze změny odkazy na buňky), proveďte následující jednoduché kroky.

1. klepněte v řádku vzorců a vyberte vzorec.

Kopírovat přesný vzorec v aplikaci Excel

2. stiskněte kombinaci kláves CTRL c a stiskněte klávesu Enter.

3. Vyberte buňky B3 a klepněte v řádku vzorců znovu.

4. stiskněte kombinaci kláves CTRL v a stiskněte klávesu Enter.

Výsledek:

Zkopírujte přesný výsledek vzorce

Buňka A3 a buňky B3 nyní obsahují přesně stejný vzorec.

Také si přečtěte: