/ / Den roku v aplikaci Excel

Den v roce Excel

Jednoduchý vzorec, který vrátí den v roce pro daný den. Neexistuje žádná vestavěná funkce Vynikat to může udělat.

1. Zadejte níže uvedený vzorec.

Den v roce Excel

Vysvětlení: Data a časy se ukládají jako čísla v aplikaci Excel a počítat počet dnů od 1. ledna 1900. 23. června 2016 je stejná jako 42544. Funkce DATE přijímá tři argumenty: rok, měsíc a den. DATUM (rok (A1), 1,1) nebo 1-jan-2016 je stejný jako 42370. Odčítání těchto čísel (42544 - 42370 = 174) a přidání 1 udává den v roce.

Také si přečtěte: