/ / Počítat počet instancí v buňce

Počet počet instancí v buňce

Tento příklad popisuje postup počítat počet instancí textu (nebo čísla) v buňce.

1. Pomocí funkce LEN získáte délku řetězce (25 znaků včetně mezer).

Funkce Len v aplikaci Excel

2. Funkce SUBSTITUTE nahrazuje stávající text novým textem v řetězci. LEN (SUBSTITUTE (A1, B1, "")) se rovná 13 (délka řetězce bez slov "pes"). Pokud odečíráme toto číslo od 25, dostaneme délku případů psa (25-13 = 12).

Náhradní funkce

3. Rozdělení tohoto čísla o délku slova dog (3) nám dává výskyty psů (12/3 = 4).

Spočítat

Také si přečtěte: