/ / Oddělené řetězce v aplikaci Excel

Oddělené řetězce v aplikaci Excel

Tento příklad vás naučí oddělené řetězce v Vynikat.

Samostatné řetězce Příklad

Problém, s kterým se zabýváme, je to, že potřebujemeaby Excel řekli, kde chceme řetězec oddělit. V případě Smitha, Mika je čárka na pozici 6, zatímco v případě Williamsa je Janeta čárka na pozici 9.

1. Chcete-li získat jméno, použijte následující vzorec.

Jméno

Vysvětlení: Chcete-li najít polohu čárky, použijte funkci FIND (pozice 6). Chcete-li získat délku řetězce, použijte funkci LEN (11 znaků). = PRAVÝ (A2, LEN (A2)) - LET (",", A2) -1) zmenší na = RIGHT (A2,11-6-1). = RIGHT (A2,4) extrahuje 4 pravé znaky a dává požadovaný výsledek (Mike).

2. Chcete-li získat příjmení, použijte následující vzorec.

Příjmení

Vysvětlení: Chcete-li najít polohu čárky, použijte funkci FIND (pozice 6). = LEFT (A2, FIND (",", A2) -1) se zmenší na = LEFT (A2,6-1). = LEFT (A2,5) extrahuje 5 nejlepsích znaků a dává požadovaný výsledek (Smith).

3. Vyberte rozsah B2: C2 a přetáhněte dolů.

Oddělené řetězce v aplikaci Excel

Také si přečtěte: