/ / SUBSTITUTE vs REPLACE v aplikaci Excel

SUBSTITUTE vs REPLACE v aplikaci Excel

Tento příklad ukazuje rozdíl mezi Funkce SUBSTITUTE a REPLACE.

1a. Pokud znáte text, který chcete vyměnit, použijte funkci SUBSTITUTE.

Náhradní funkce v aplikaci Excel

1b. Funkce SUBSTITUTE má 4. volitelný argument. Pomocí tohoto argumentu můžete určit, který výskyt chcete nahradit.

Nahradit druhý výskyt

2. Pokud znáte polohu textu, který chcete vyměnit, použijte funkci REPLACE.

Nahradit funkci v aplikaci Excel

Poznámka: začíná v pozici 1 s délkou 3.

Také si přečtěte: