/ / FIND vs SEARCH v aplikaci Excel

VYHLEDEJTE funkci vyhledávání v aplikaci Excel

The FIND funkce a Hledání jsou velmi podobné. Tento příklad ukazuje rozdíl.

1. Chcete-li najít pozici podřetězce v řetězci, použijte funkci FIND. FIND je rozlišována velká a malá písmena.

Vyhledat funkci v aplikaci Excel

2. Chcete-li najít polohu podřetězce v řetězci, použijte funkci HLEDÁNÍ. VYHLEDÁVÁNÍ je malá a velká písmena.

Funkce vyhledávání v aplikaci Excel

Poznámka: řetězec "vynikat"nalezen v pozici 11. I když je to vlastně řetězec" Excel "

3. Funkce SEARCH je univerzálnější. Při použití této funkce můžete používat zástupné znaky.

Hvězdička

Najde také Microsoft Word 2016

Poznámka: Otazník (?) Odpovídá přesně jednomu znaku. Hvězdička (*) odpovídá sérii nula nebo více znaků.

4. Dalším zajímavým bodem, který můžeme zmínit o funkci FIND a SEARCH, je, že má třetí volitelný argument. Tento argument můžete použít k označení pozice, počítané zleva, na které chcete začít vyhledávání.

Začněte hledat v pozici 1

Poznámka: řetězec "o" byl nalezen v pozici 5.

Začněte hledat v pozici 6

Poznámka: řetězec "o" byl nalezen v pozici 7 (začal hledat v pozici 6).

Také si přečtěte: