/ / Left Lookup v aplikaci Excel

Levý vyhledávání v aplikaci Excel

Nevýhodou Funkce VLOOKUP je, že může vyhledávat pouze hodnoty v levém sloupci tabulky. Někdy je však třeba hledat hodnotu žádný sloupec a vrátit odpovídající hodnotu na vlevo, odjet. Pro dosažení tohoto cíle jednoduše použijte INDEX a ZÁPAS funkce.

1. Funkce MATCH vrátí pozici hodnoty v daném rozsahu.

Funkce shody v aplikaci Excel

Vysvětlení: 104 nalezeno v pozici 4 v rozsahu $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Pomocí tohoto výsledku a funkce INDEX vrátíte 4. hodnotu v rozsahu $ E $ 4: $ E $ 7.

Funkce indexu v aplikaci Excel

3. Přetáhněte vzorec v buňce B2 dolů do buňky B11.

Přetáhněte vzorec dolů

Poznámka: Když přetahujeme tento vzorec dolů, zůstávají absolutní reference ($ E $ 4: $ E $ 7 a $ G $ 4: $ G $ 7) stejné, zatímco relativní odkaz (A2) se změní na A3, A4, A5 atd.

Také si přečtěte: