/ / MAXIFS a funkce MINIFS v aplikaci Excel

MAXIFS a MINIFS v aplikaci Excel

Použijte funkci MAXIFS a MINIFS v souboru Excel 2016 najít maximální a minimální hodnotu na základě jednoho kritéria nebo více kritérií.

1. Například Funkce MAXIFS níže najde nejvyšší skóre ženy.

Funkce MaxIfs v aplikaci Excel, jedna kritéria

Poznámka: první argument (D2: D12 v tomto příkladu) je vždy rozsah, ve kterém bude určeno maximum nebo minimum. Tato funkce MAXIFS má 1 pár rozsahu / kritérií (B2: B12 / Female).

2. The Funkce MINIFS níže najde nejnižší ženské skóre.

Funkce MinIfs v aplikaci Excel, jedna kritéria

3. Například funkce MAXIFS níže najde nejvyšší skóre v Kanadě.

Funkce MaxIfs v aplikaci Excel, vícenásobná kritéria

Poznámka: tato funkce MAXIFS má 2 páry rozsahu / kritérií (B2: B12 / Female a C2: C12 / Canada). Funkce MAXIFS a MINIFS dokáže zpracovat až 126 párů rozsahu / kritérií.

4. Funkce MAXIFS níže najde nejvyšší skóre pod 60.

Funkce MaxIfs v aplikaci Excel, jeden rozsah

Poznámka: tato funkce MAXIFS používá pouze rozsah D2: D12.

Také si přečtěte: