/ / Vážený průměrný vzorec v aplikaci Excel

Vážený průměrný vzorec v aplikaci Excel

Pro výpočet a vážený průměr v Vynikat, jednoduše použijte funkci SUMPRODUCT a SUM.

1. Níže uvedená funkce AVERAGE vypočítá normální průměr tří bodů.

Normální průměr v aplikaci Excel

Předpokládejme, že váš učitel říká: "Test se počítá dvakrát tolik jako kvíz a závěrečná zkouška se počítá třikrát tolik jako kvíz".

2. Níže naleznete odpovídající váhy skóre.

Hmotnosti

Níže uvedený vzorec vypočítá vážený průměr těchto skóre.

Vážený průměr = 20 + 40 + 40 + 90 + 90 + 90
6
= 370 = 61.67
6

3. Můžeme použít funkci SUMPRODUCT v aplikaci Excel pro výpočet čísla nad čárou frakce (370).

Funkce Sumproduct v aplikaci Excel

Poznámka: Funkce SUMPRODUCT provádí tento výpočet: (20 * 1) + (40 * 2) + (90 * 3) = 370.

4. Můžeme použít funkci SUM v aplikaci Excel k výpočtu čísla pod čárou (6).

Sum funkce v aplikaci Excel

5. Pomocí funkcí v kroku 3 a kroku 4 můžete vypočítat vážený průměr těchto skóre v aplikaci Excel.

Vážený průměr v aplikaci Excel

Také si přečtěte: