/ / Suma největších čísel v aplikaci Excel

Součet největších čísel v aplikaci Excel

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit vzorec pole součty the největší čísla v dosahu.

1. jsme velkou funkci. Například chcete-li najít druhou největší číslo, použijte následující funkci.

Velké funkce

2. chcete sečíst 4 největší čísla (don "t se ocitali), přidat funkci SUMA a nahradit 2 {1,2,3,4}.

Array Formula

3. Dokončete stisknutím kláves CTRL + SHIFT + ENTER.

Součet největších čísel v aplikaci Excel

Poznámka: Řádek vzorců označuje, že se jedná o vzorec matice, který je přiložen do kloubových zarážek {}. Nepište je sami. Když upravíte vzorec, zmizí.

Vysvětlení: Rozsah (maticová konstanta) vytvořené velké funkce je uložen v Excel " paměť, nikoli v řadě. Maticová konstanta vypadá následovně.

{22,10,8,6}

Tato maticová konstanta se používá jako argument pro funkci SUMA, s výsledkem 46.

Také si přečtěte: