/ / Chyby chyb v grafech aplikace Excel

Chybové pruhy v grafech aplikace Excel

Tento příklad vás naučí přidávat chybové pruhy do a zmapovat v Vynikat.

1. Vyberte graf.

2. Klepněte na tlačítko + na pravé straně grafu, klepněte na šipku vedle panelu Chyba chyb a klepněte na Další možnosti.

Přidat chybné pruhy

Všimněte si zkratky pro rychlé zobrazení chybových pruhů pomocí standardní chyby, procentní hodnota 5% nebo 1 směrodatná odchylka.

Zobrazí se podokno Formáty chyb.

3. Vyberte směr. Klikněte na Obě.

4. Vyberte styl ukončení. Klikněte na Cap.

5. Klepněte na položku Pevná hodnota a zadejte hodnotu 10.

Formátovat chybové pruhy

Výsledek:

Chyby v aplikaci Excel

Poznámka: pokud přidáte do grafu rozptylu chybové pruhy, aplikace Excel také přidá horizontální chybové pruhy. V tomto příkladu byly tyto chybové čáry odstraněny. Vertikální chybová lišta v období 1 předpovídá 10 až 30 prodávaných vyhrazených pruhů, vertikální chybová lišta v období 2 předpovídá 22 až 42 prodávaných wonka barů atd.

Také si přečtěte: