/ / Popisná statistika v aplikaci Excel

Popisná statistika v aplikaci Excel

Můžete použít doplněk Analysis Toolpak pro generování deskriptivní statistika. Můžete například získat testovací skóre pro 14 účastníků.

Popisná statistika Příklad

Chcete-li generovat popisné statistiky těchto výsledků, proveďte následující kroky.

1. Na kartě Údaje ve skupině Analýza klepněte na tlačítko Analýza dat.

Klikněte na Analýza dat

Poznámka: Nelze nalézt tlačítko Analýza dat? Klepnutím sem můžete načíst doplněk Analysis ToolPak.

2. Vyberte popisnou statistiku a klepněte na tlačítko OK.

Vyberte popisnou statistiku

3. Zvolte rozsah A2: A15 jako vstupní rozsah.

4. Zvolte buňku C1 jako výstupní rozsah.

5. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto Shrnutí statistik.

Možnosti

6. Klepněte na tlačítko OK.

Výsledek:

Popisná statistika v aplikaci Excel

Také si přečtěte: