/ / Excel VBA Cesta a Vlastnost úplného jména

Cesta aplikace Excel VBA a vlastnost úplného názvu

The Vlastnost cesty v Excel VBA vrátí úplnou, uloženou cestu do sešitu (soubor aplikace Excel). The Vlastnost FullName v aplikaci Excel VBA vrátí úplnou, uloženou cestu včetně názvu sešitu.

Stáhněte soubor path-fullname.xls a přidejte jej do složky "C: test"

Umístěte na pracovní list příkazové tlačítko a přidejte následující řádky kódu:

1. Následující řádka kódu vrátí úplnou cestu k path-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

Výsledek:

Výsledek vlastností cesty v programu Excel VBA

2. Následující kódový řádek vrátí celou cestu včetně názvu aktivního sešitu.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Výsledek:

Výsledky VBA úplného názvu aplikace Excel

Pro praktický příklad vlastností FullName viz náš příklad program Vytvořit zápatí před tiskem.

Také si přečtěte: